INFORMACE O PROVOZU

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 

DĚKUJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA OHLEDUPLNOST K OSTATNÍM PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠEHO AQUAPARKU. NAŠI ZAMĚSTNANCI BUDOU PRAVIDELNĚ DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A KLÁST DŮRAZ NA ČISTOTU A DEZINFEKCI VŠECH OBLASTÍ V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH.

Do bazénu by neměl vstupovat nikdo, kdo se necítí dobře či trpí nějakým infekčním onemocněním.

Všechny bazény, atrakce i parní sauny jsou již v provozu. Omlouváme se návštěvníkům za uzavření vířivé vany způsobené závažnou technickou poruchou.