PODMÍNKY VSTUPU DO AQUAPARKU

MÁME PRO VÁS MOŽNOST VÝBĚRU NÁVŠTĚVY KRYTÉHO AREÁLU NEBO FINSKÉ SAUNY

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY AQUAPARKU VYŠKOV

 

 • MOMENTÁLNÍ KAPACITA KRYTÉHO AREÁLU JE STANOVENA NA 200 OSOB, FINSKÉ SAUNY 2x9 OSOB.
 • JE NUTNÉ UDRŽOVAT ROZESTUPY ALESPOŇ 1,5 M VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH KOUPALIŠŤ, MIMO KOUPACÍ PLOCHY, A TO NEJDE-LI O OSOBY ZE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI,
 • PŘÍTOMNÉ OSOBY NESMÍ VYKAZOVAT KLINICKÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19.
 • PŘÍTOMNÉ OSOBY MUSÍ BÝT SCHOPNY PROKÁZAT SPLNĚNÍ PODMÍNEK (S VÝJIMKOU DĚTÍ DO 6 LET VĚKU) :
 • a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;
 • d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu  na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • f)  osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
 • Šatny, převlékárny a ostatní vnitřní prostory je možné používat. Mějte ale na paměti,  že ve vnitřních prostorech je zapotřebí mít nasazený respirátor či jinou ochranu úst splňující filtrační účinnost dle předepsaných norem     (do sprchy si ale respirátor samozřejmě brát nemusíte). 

 • NA POKLADNĚ AQUAPARKU PRODÁVÁME SAMOTESTY ZE SLIN – CENA 40 KČ.